------------------------------------------------------------


Довідник для учнів та батьків. Умови прийому в школу. Права і обов'язки учнів
Вступна частина плану ЧЗШ № 1 на 2017-2018 н.р.

______________________________________________________________________

Мікрорайон обслуговування закладу

/Files/images/0000мікрорайони_01.jpg

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Ми раді вітати Вас у ЧЗШ І-Ш ступенів № 1.

Кожен навчальний рік у житті учня - етап. Це той етап, який щороку змінюється, наближаючи учнів до дорослого щасливого майбутнього, у якому легше пристосуватись освіченим і соціально-адаптованим особистостям. Саме тому усі члени персоналу школи прагнуть створити щонайкращі умови навчання і виховання для своїх учнів.

Ми переконані в тому, що успішна діяльність школи залежить від співпраці учнів. учителів, батьків.

У нашій школі кожен має можливість здобути знання, уміння, навички, необхідні для того, щоб стати повноцінним членом суспільства. Та не лише навчальний процес культивується в нашій школі. Позакласні заходи не залишать вас осторонь! Ми раді бачити вас у нашій шкільній родині!

Для того, щоб досягти нашої мети, кожен у нашій школі повинен поважати права усіх членів співдружності школи. Це сприятиме створенню дружної атмосфери. взаємопорозуміння, де кожен зможе виконувати свої обов'язки та захищати свої права.

Збірник, який ви тримаєте у руках, - це стислий огляд наших цілей, обов'язків та правил. Уважно прочитайте його, обговоріть та зробіть відповідні висновки для себе. Пам'ятайте, що цей збірник був створений саме для Вас, щоб стати надійним помічником та порадником. Тут ви знайдете інформацію про основні засади та принципи, якими керується у своїй роботі наша школа.

Від імені всього колективу школи зичимо вам успіхів у навчанні!

3 повагою,

адміністрація Червоноградської ЧЗШ І-ІІІ ступенів № 1

Червоноградської міської ради

Львівської області

УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ

1. При зарахуванні учня (учениці) батьки:

надають секретарю школи документ із попереднього місця навчання:

- особову справу;

- копію свідоцтва про народження;

- табель навчальних досягнень за відповідний клас;(крім учнів класу)

- 1 фотокартку розміром 3x4;

- медичку картку та картку щеплень.

- Ідентифікаційний код.

2. Ознайомитись під розпис із правилами внутрішнього розпорядку, кодексом честі та правилами поведінки учня Червоноградської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1

3. Зарахування учня (учениці) до школи оформлюється наказом директора по школі з відповідними записами до алфавітної книги запису учнів та до журналу відповідного класу.

4. При зарахуванні, батьками учнів заповнюється особиста картка учнядля внесення до електронної бази даних.

5. Відрахування учнів зі школи можливе у випадках:

- зміни місця проживания;

- вибору батьками іншого навчального закладу.

6. При відрахуванні учня (учениці) зі школи встановлюється такий
порядок:

- подасться заява про видачу документів батьками учня;

- учень (ученная) та батьки розраховуються з бібліотекою;

- батьки надають довідку про зарахування учня (учениці) до іншого
навчального закладу;

- на підставі наказу директора батькам учня (учениці) видаються документ з відповідним записом в алфавітній книзі учнів;

- медичний працівник видає медичну картку та картку щеплень.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА РОЗВИТОК ДИТИНИ

БАТЬКИ ТА ОСОБИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- Забезпечувати умови для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

- Постійно дбати про фізичне здоров'я, виховувати працелюбність, почутгя доброти, милосердя, шанобливе ставлення до людей.

- Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

- Постійно відвідувати батьківські збори (класні, загальношкільні). З'являтися до школи за першою ж вимогою класного керівника чи адміністрації навчального закладу.

- На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

- Виконувати рішення батьківської ради школи.

- Щороку протягом літа пройти поглиблений медичний огляд свого сина(дочки) і до 1 вересня здати довідку про стан здоров’я дитини.

БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ МАЮТЬ ПРАВО:

- Звертатися до класного керівника, адміністрації школи з питань навчання, виховання дітей.

- Захишати законні інтереси своїх дітей.

У разі невиконання батьківських обов'язків, передбачених чинним законодавством України, школа мозке порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення батьківських прав.

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ, ПРОПУСКИ ЗАНЯТЬ, НЕХТУВАННЯ МОРАЛЬНИМИ НОРМАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ВВАЖАЮТЬСЯ НЕСУМІСНИМИ 31 СТАТУТОМ ШКОЛИ I ПРИЗВОДЯТЬ ДО ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОКАРАНЬ.

Кiлькiсть переглядiв: 0
Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

Дата останньої зміни 19 Листопада 2019

Фотогалерея